Translator : Ben Khoont

Ang orihinal na titulo ng dokumentong ito sa Ingles ay "How WCAG 2.0 Differs from WCAG 1.0"
Matatagpuan ang orihinal at opisyal na bersyon sa : www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/diff.php
Ang orihinal na teksto ay iniayon sa internasyonal na copyright. Para sa mas malinaw na pagkaunawa, pakituon ang pansin sa orihinal at opisyal na reperensya mula sa How WCAG 2.0 Differs from WCAG 1.0 ng W3C.

W3C logoWeb Accessibility initiative

WAI: Estratehiya, mga alituntunin, mga mapagkukunan upang gawin ang mga Web mapuntahan ng mga taong may kapansanan

Paano Nagkakaiba ang WCAG 2.0 mula sa WCAG 1.0

Nilalamn ng pahina

Ang pahinang ito ay naglalarawan kung paano ang WCAG 2.0 ay iba sa WCAG 1.0. Para sa background, panimula sa WCAG, at mga link sa mga karagdagang impormasyon, tingnan ang Pangkalahatang-ideya ng Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Pagpapabuti sa Dokumento ng WCAG 2.0

Ang WCAG 2.0 ay sumasaklaw ng mas malawak sa iba't ibang uri ng teknolohiya ng Web at sa mga mas advance na teknolohiya. Ito ay dinisenyo para sa hinaharap ng teknolohiya.

Ang kinakailangan ng WCAG 2.0 ay ang mga mas tiyak at awtomatikong pagsusuri at human evaluation. Ito ay nagpapahintulot sa WCAG 2.0 na mas maging madaling gamitin na kung saan mas tiyak na mga pangangailangan at conformance testing ay kinakailangan, tulad ng sa disenyo ng mga detalye, pagbili, regulasyon, at kontrata na kasunduan.

Ang WCAG 2.0 ay binuo sa koordinasyon sa mga internasyunal na pagsisikap na pagtugmain sa solong standard para sa nilalaman ng Web.

Kasama sa WCAG 2.0 ay may malawak na suportang materyal na may gabay at mga halimbawa, ginagawang mas madali upang maunawaan at gamit.

Tingnan ang Benefits of WCAG 2.0 presentation.

WCAG 1.0 Priority Checkpoints laban sa WCAG 2.0 Level Success Criteria

Ang WCAG 1.0 ay organisado sa paligid ng mga alituntunin na may checkpoints, na priority 1, 2, o 3. Ang mga batayan para sa pagpapasiya ng conformance sa WCAG 1.0 ay ang mga checkpoints.

Ang WCAG 2.0 ay organisado sa paligid ng apat na disengyo ngprinsipyo ng accessibility ng Web. Bawat prinsipyo ay may mga alituntunin, at bawat alituntunin ay may testable na pamantayan ng tagumpay sa antas ng A, AA, o AAA. Ang mga batayan para sa pagpapasiya ng conformance sa WCAG 2.0 ay ang pamantayan ng tagumpay.

Ang WCAG 2.0 Layers of Guidance na seksyon ng WCAG 2.0 ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa mga prinsipyo at pamantayan ng tagumpay.

Sa WCAG 2.0, ang isang solong isyu ay maaaring sakop ng higit pa sa isang pamantayan ng tagumpay at iba't ibang antas. Halimbawa, ang kaibahan ng kulay ay sakop ng dalawang pamantayan ng tagumpay:

Nakasuportang Material Ng WCAG 2.0

Sa WCAG 1.0, ang maikling mga paglalarawan ay kasama sa mga pangunahing dokumento ng WCAG 1.0 sa ilalim ng bawat alituntunin. Karamihan sa mga halimbawa ay para sa nilalaman ng HTML.

Ang standard ng WCAG 2.0 ay may teknolohiya-independiyenteng alituntunin at pamantayan ng tagumpay na walang karagdagang paglalarawan. Ang paglalarawan ay nasa pangsuportang dokumento Paguunawa sa WCAG 2.0 at Pamamaraan ng WCAG 2.0. Ito ay nagbibigay ng malawak na patnubay, kabilang na ang layunin ng mga alituntunin o pamantayan ng tagumpay; paano ito tumutulong sa mga iba't-ibang taong kulang sa kakayahan, browser at mga pantulong na teknolohiya na sumusuporta ng mga tala, mga halimbawa, at mga mapagkukunan, tulad ng mga kasangkapan upang suriin ang kaibahan ng kulay. Pamamaraan na nagbigay ng pangkalahatang at teknolohiya-tiyak na mga halimbawa, kabilang ang para sa HTML / XHTML, CSS, scripting, multimedia, at mga WAI-ARIA. May mga karaniwang kakulangan na nagpapakita kung ano ang dapat iwasan.

Ang WCAG 1.0 ay may isang pangunahing checklist. Ang WCAG 2.0 ay reference na maaari mong gamitin upang lumikha ng isang maikling checklist na mataas ang antas o mahaba't detalyadong checklists: How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference. Ito ay mahalaga ang checklist ng WCAG 2.0.

Tingnan ang Mga Dokumento ng WCAG 2.0 para sa mga detalye sa kung paano naguugnay ang dokumento ng WCAG 2.0 at kung paano sila na-link.

Pagbabago sa Pangangailangan

Paghahambing ng mga checkpoint ng WCAG 1.0 sa WCAG 2.0 ay listahan ng mga bagong pangangailangan sa WCAG 2.0, at nagpapakita kung paano ang bawat checkpoint ng WCAG 1.0 ay may kaugnayan sa WCAG 2.0. Ang Paghahambing ay magagamit sa dalawang bersyon:

Paglipat mula WCAG 1.0 sa 2.0 WCAG

Karamihan sa mga Web site na sumusunod sa WCAG 1.0 ay hindi dapat nangangailangan ng mga makabuluhang pagbabago para sumunod sa WCAG 2.0, at ang ilan ay maaaring hindi kailangan ng anumang mga pagbabago. Ang pangunahing isyu ng accessibility ng Web ay pareho, kahit na may mga ilang mga pagkakaiba sa mga organisasyon at mga kinakailangan sa pagitan ng WCAG 1.0 at WCAG 2.0.

Upang makatulong sa iyo na lumipat sa WCAG 2.0, Ang WAI ay bumubuo ng:

Ang WCAG 2.0 ay backwards compatible upang ang isang site ay maaaring matugunan ng pareho ang WCAG 1.0 at WCAG 2.0.